אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


בחרו מחלקה

 Technical Support
This department handles all hosting and development support related items.
 Billing & Account Management
This department handles all Billing and Account Management tasks.
 Sales  Surmount IT Support
For IT Support Customers
 mojoPortal Support (Enterprise)
Support for mojoPortal Enterprise Support Customers